Horolezecký klub

Horec LiPtovský Mikuláš

POSLANIE KLUBU

Umožňovať svojim členom realizáciu rozličných foriem horolezeckých aktivít a podporovať svojich členov pri uskutočňovaní svojich vlastných aktivít spojených s horolezeckou činnosťou.

Erasmus+ Staying safe in the world of youth climbing

Míting v Čechách 2021

V novembri náš čaká stretnutie v Čechách, ktorého nosnou témou budú zdravotné benefity lezenia a využívanie tzv. „smart“ tréningu…

Kemp na Slovensku 2021

Náš klub v závere leta organizoval medzinárodný tábor na Kalamárke, kde sa stretli deti z piatich krajín (SK, CZ, HU, SI, HR). Napriek náročnému počasiu deti zvládli celkovo preliezť za týždeň viac ako 650 ciest! Okrem lezenia bol na programe tréning prvej pomoci, strečing a rozcvička, metodika zlaňovania aj s praktickým nácvikom, množstvo zábavných hier a táborákov.

Mali sme sa skvele a nemôžeme sa dočkať budúcoročného tábora v Slovinsku!

Míting v Maďarsku 2021

V auguste prebehlo stretnutie partnerov projektu v Maďarsku v meste Nagymaros.

Na programe bola finalizácia príprav medzinárodného tábora, ktorý prebehne 22-28.8.2021 u nás na Slovensku v kolíske slovenského andezitového športového lezenia – Kalamárke.

Okrem príprav tábora sme sa venovali hlavne analýze národného stavu lezenia mládeže v krajinách partnerov a diskusii o najväčšej téme nášho projektu, bezpečnosti pri lezení! Pripravovali sme manuál ako učiť deti bezpečnému lezeniu primerane ich veku.

Horolezecký klub HOREC Liptovský Mikuláš
Karpatská 1261/84A, 900 55 Lozorno

Registračné číslo: VVS/1-900/90-10214
Právna forma: Občianske združenie
Dátum vzniku: 10.01.1995

IČO: 48 429 767
Číslo účtu: SK63 8330 0000 0027 0203 6197

Email: janulka.oravcova@gmail.com

Štatutárny orgán:

Predseda: Mgr. PhD. Vladimír Paulík
Tajomník: Mgr. Jana Oravcová