Klubový metodický deň na Medených Hámroch a Technickom skle